ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rp130,000
1 سال
Rp150,000
1 سال
Rp150,000
1 سال
.net
Rp160,000
1 سال
Rp160,000
1 سال
Rp160,000
1 سال
.sch.id hot!
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
.ac.id
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
.web.id hot!
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
.my.id
Rp15,000
1 سال
Rp15,000
1 سال
Rp15,000
1 سال
.or.id
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
.id hot!
Rp250,000
1 سال
Rp250,000
1 سال
Rp250,000
1 سال
.org
Rp182,000
1 سال
Rp182,000
1 سال
Rp182,000
1 سال
.name
Rp130,000
1 سال
Rp130,000
1 سال
Rp130,000
1 سال
.cc
Rp340,000
1 سال
Rp340,000
1 سال
Rp340,000
1 سال
.biz new!
Rp170,000
1 سال
Rp170,000
1 سال
Rp170,000
1 سال
.us
Rp130,000
1 سال
Rp130,000
1 سال
Rp130,000
1 سال
.info
Rp200,000
1 سال
Rp200,000
1 سال
Rp200,000
1 سال
.asia
Rp210,000
1 سال
Rp210,000
1 سال
Rp210,000
1 سال
.xyz
Rp25,000
1 سال
Rp150,000
1 سال
Rp150,000
1 سال
.co
Rp460,000
1 سال
Rp460,000
1 سال
Rp460,000
1 سال
.pw
Rp272,000
1 سال
Rp272,000
1 سال
Rp272,000
1 سال
.in
Rp230,000
1 سال
Rp230,000
1 سال
Rp230,000
1 سال
.co.id
Rp120,000
1 سال
Rp120,000
1 سال
Rp120,000
1 سال
.biz.id new!
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
.ponpes.id
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
.store new!
Rp75,000
1 سال
Rp750,000
1 سال
Rp750,000
1 سال
.tech new!
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال
Rp75,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution